สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: มิถุนายน 2560  
:: พฤษภาคม 2560
:: เมษายน 2560
:: มีนาคม 2560
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   ประกาศ ประกาศเมื่อ 28-Apr-201603:58:37: pm
   

เรียน ข้าราชการบำนาญทุกท่าน

เนื่องจากเว็บเงินเดือนข้าราชการบำนาญเกิดขัดข้อง

ท่านใดที่เข้าดูไม่ได้ ติดต่อได้ที่

0878585958 นวพงศ์ นวสุขกุล (เติ้ล)

 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์    admin_in4@hotmail.com    swatinfo