สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: มีนาคม 2560  
:: กุมภาพันธ์ 2560
:: มกราคม 2560
:: ธันวาคม 2559
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   ประกาศ ประกาศเมื่อ 28-Apr-201603:58:37: pm
   

Username/ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

Password/ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

หมายเหตุ สามารถแก้ไขรหัสผ่านภายในระบบได้

**เนื่องจากระบบเงินเดือนบำนาญอยู่ในช่วงทดลองใช้  หากมีข้อผิดพลาด

ประการใด ทาง สพม.25 ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย** 

ติดต่อสอบถามได้ที่ nawapong@kksec.co.th/http://www.kksec.go.th/financial/home.php

หรือ 0878585958 นวพงศ์ นวสุขกุล

 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์    admin_in4@hotmail.com    swatinfo