คลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิทัล About Us เข้าสู่ระบบ  

 :. สืบสานตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คุณครูอรวรรณ กองพิลา รร.ฝางวิทยายน
 วิชา: สังคมศึกษาฯ
 ระดับชั้น: ม.1-3
 โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
 :. เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย คาบ 1 โดย ครูนาคิน
 วิชา: คณิตศาสตร์
 ระดับชั้น: ม.4
 โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
 :. ลำดับและอนุกรม คาบ 1 โดยครูนาคิน
 วิชา: คณิตศาสตร์
 ระดับชั้น: ม.5
 โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
 :. การเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่และความน่าจะเป็น คาบ 1 สรุปโดยครูนาคิน
 วิชา: คณิตศาสตร์
 ระดับชั้น: ม.5
 โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
:: แสดงรายการสื่อทั้งหมด ::..

ผลงานวิชาการ
:: แสดงรายการผลงานวิชาการทั้งหมด ::..  


ผู้ใช้งานวันนี้ 1 คน :: รวมผู้ชมเว็บทั้งหมด 1 คน บริหารจัดการระบบฯ :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ