คลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิทัล About Us เข้าสู่ระบบ  

  ระดับชั้น   รายวิชา
 
รายการที่ค้นหา "ระดับชั้น รายวิชา "
วิทยาศาสตร์
  ไม้ไผ่มีชีวิตขอนแก่นวิทย์2เรื่องสภาพสมดุล ::วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.5
  คลิปการสอนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องสภาพสมดุล
โดย: นายกฤตพล อินทร์เสนลา (ครู) 
สังคมศึกษาฯ
  เรื่องยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ::สังคมศึกษาฯ ชั้น ม.4-6
  เรื่องยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
โดย: นายอภิชาติ ดอนพระหม (ครู) 
สังคมศึกษาฯ
  ธรณีภาค ::สังคมศึกษาฯ ชั้น ม.4-6
  -
โดย: นายวรเชษฐ์ ไชยสงค์ (ครู) 
การงานอาชีพฯ
  การใช้โปรแกรม Free ware ทำงานศิลปะ ::การงานอาชีพฯ ชั้น ม.1
  Freeware คืออะไร Freeware คือ ซอฟต์แวร์ประเภทที่ให้ใช้งานได้ฟรี แต่บางครั้งมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น ใช้ได้เฉพาะส่วนบุคคล ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์ หากต้องการใช้เชิงพาณิชย์ จะมีเวอร์ชันที่ผู้พัฒนาเตรียมไว้ขาย ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ต้องระวังหากใช้ในองค์กร ควรจะศึกษาไลเซนต์ให้ดีเสียก่อน ยกตัวอย่างไลเซนส์ของ Adobe Reader โปรแกรมที่ใช้อ่านไฟล์ PDF เป็น Freeware อนุญาตให้ใช้งานได้ฟรี แต่หากไม่อ่านไลเซนส์ดีๆ จะผิดไลเซนส์ได้ง่าย เพราะ Adobe Reader ไม่อนุญาตให้ติดตั้งผ่าน Server ได้ นั่นคือ เราไม่สามารถนำตัวติดตั้งมาวางไว้บน Server ขององค์กรแล้วให้พนักงานดาวน์โหลดได้ หากทำเช่นนั้นถือว่าผิดไลเซนส์ Freeware คืออะไร ซอฟต์แวร์ประเภทที่ให้ใช้งานได้ฟรี ความแตกต่างระหว่าง Open Source Software กับ Freeware คือ Freeware ถึงแม้จะฟรี แต่หากใช้งานจำเป็นต้องอ่าน EULA (End User License Agreement) ให้ดีเสียก่อน EULA คือข้อความอธิบายไลเซนส์ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่พบบ่อยๆ ตอนติดตั้งซอฟต์แวร์ เราจำเป็นต้องกดยอมรับก่อนแล้วจึงจะทำการติดตั้งได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครยอมอ่าน แต่สำหรับ Open Source Software เราสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรแอบแฝง ไม่มีข้อบังคับในการใช้งาน ทำให้ใช้งานสะดวกกว่า Freeware และข้อแตกต่างอีกอย่างระหว่าง Open Source Software กับ Freeware คือ Freeware นั้นคือ Open Source Software จะมี source code ติดมาด้วย ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไข Software ได้ด้วยตัวเอง ต่าง Freeware ซึ่งไม่มี source code ติดมา นอกจาก Open Source Software กับ Freeware ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ให้เราใช้ได้โดยคิดค่าลิขสิทธิ์แล้วยังมีซอฟต์แวร์อีกประเภทหนึ่งที่มักได้รับความนิยมเพราะฟรีเช่นกัน นั้นคือ ซอฟต์แวร์จำพวก Crackware ซึ่งเหตุที่ Software จำพวกนี้ฟรีไม่ใช่ว่ามันไม่มีลิขสิทธิ์นะ เพียงแต่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้หากใช้งานจะเปรียบเสมือนโจรที่ลักลอบใช้งานโดยไม่เสีย เงิน ส่วนใหญ่จะนำ Software ที่ต้องเสียค่าลิขสิทธฺ์มา Crack แล้วใช้งาน หากถูกจับในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความผิดกฎหมายอาญา จะเสียทั้งเงิน ชื่อเสียง และเสียประวัติ คำศัพท์ที่ใกล้เคียง Shareware ข้อมูลอ้างอิง http://pirun.kps.ku.ac.th
โดย: นายวีระยุทธ โพธิ์ศรี (ครู) 
การงานอาชีพฯ
  กิจกรรมการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT ::การงานอาชีพฯ ชั้น ม.1-3
  กิจกรรมการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT
โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ (ศึกษานิเทศก์) 
การงานอาชีพฯ
  ปลูกมะนาว ::การงานอาชีพฯ ชั้น ม.1-3
  ทดสอบระบบ
โดย: นายบุญอนันต์ สรรศรี (ครู) 
การงานอาชีพฯ
  test ::การงานอาชีพฯ ชั้น ม.4
  ทดสอบ
โดย: เอ็มอร บำขุนทด (ครู) 
การงานอาชีพฯ
  งานกราฟฟิก ::การงานอาชีพฯ ชั้น ม.4
  งานกราฟฟิก
โดย: สุธารัตน์ ขันภักดี (พนักงานราชการ) 
การงานอาชีพฯ
  การอบรมใช้ Movie Maker ::การงานอาชีพฯ ชั้น ม.4
  ตัวอย่างการตัดต่อด้วย Movie Maker
โดย: ชาคริต อ่อนเบ้า (ครูอัตราจ้าง) 
การงานอาชีพฯ
  กิจกรรม to be number one ::การงานอาชีพฯ ชั้น ม.5
  กิจกรรม to be number one ณ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
โดย: นายพจน์ ชมภูวิเศษ (ครู คศ.1) 
การงานอาชีพฯ
  การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ในการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น ::การงานอาชีพฯ ชั้น ม.5
  การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ในการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น ประกอบการสอนรายวิชา โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา ง30203 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสาวกิตติยาภรณ์ พินโย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น สพม.25
โดย: กิตติยาภรณ์ พินโย (ครูผู้ช่วย) 
การงานอาชีพฯ
  การทำภาพเบลอขอบฟุ้ง ::การงานอาชีพฯ ชั้น ม.5
  สื่อการสอนการในรายวิชา กราฟฟิกเบื้องต้น
โดย: กัลยา แก้ววิเชียร (ครู) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ทดสอบระบบ ::กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.1-3
  -
โดย: ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ (ครู คศ.2) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  กรอกข้อมูล ::กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.4-6
  ทดสอบ
โดย: นายอภิชาติ ดอนพระหม (ครู) 


ผู้ใช้งานวันนี้ 3 คน :: รวมผู้ชมเว็บทั้งหมด 3 คน บริหารจัดการระบบฯ :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ