คลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิทัล About Us เข้าสู่ระบบ  

  ระดับชั้น   รายวิชา
 
รายการที่ค้นหา "ระดับชั้น รายวิชา "
ภาษาไทย
  ทดสอบส่งครับ "แข่งสรภัณญ์" ::ภาษาไทย ชั้น ม.1-3
 
โดย: บุญนำ อรรคฮาต (ครู) 
คณิตศาสตร์
  เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย คาบ 1 โดย ครูนาคิน ::คณิตศาสตร์ ชั้น ม.4
 
โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ (ศึกษานิเทศก์) 
คณิตศาสตร์
  การเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่และความน่าจะเป็น คาบ 1 สรุปโดยครูนาคิน ::คณิตศาสตร์ ชั้น ม.5
 
โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ (ศึกษานิเทศก์) 
คณิตศาสตร์
  ลำดับและอนุกรม คาบ 1 โดยครูนาคิน ::คณิตศาสตร์ ชั้น ม.5
 
โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ (ศึกษานิเทศก์) 
คณิตศาสตร์
  ทฤษฎีกราฟ ฉบับสมบูรณ์ ::คณิตศาสตร์ ชั้น ม.5
 
โดย: นาคิน สัจจะเขตต์ (ครู) 
วิทยาศาสตร์
  การประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (The Thinking Research Conference of Thailand (TRCT) ::วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4-6
 
โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ (ศึกษานิเทศก์) 
สังคมศึกษาฯ
  asd ::สังคมศึกษาฯ ชั้น ม.2
 
โดย: ทดสอบ (นักวิชาการ) 
สังคมศึกษาฯ
  asd ::สังคมศึกษาฯ ชั้น ม.2
 
โดย: ทดสอบ (นักวิชาการ) 
สังคมศึกษาฯ
  สืบสานตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คุณครูอรวรรณ กองพิลา รร.ฝางวิทยายน ::สังคมศึกษาฯ ชั้น ม.1-3
 
โดย: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ (ศึกษานิเทศก์) 
สังคมศึกษาฯ
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ::สังคมศึกษาฯ ชั้น ม.1-3
 
โดย: ยุวะภา ราวี (ครู) 
สังคมศึกษาฯ
  การบริหารจิตและการเจริญปัญญา คุณครูยุวะภา ::สังคมศึกษาฯ ชั้น ม.4
 
โดย: ยุวะภา ราวี (ครู) 
สังคมศึกษาฯ
  มัชฌิมปฏิปทา ::สังคมศึกษาฯ ชั้น ม.4
 
โดย: ยุวะภา ราวี (ครู) 
การงานอาชีพฯ
  แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกมไมโครซอฟต์เวิร์ด สามารถเข้าดูบทเรียนได้ตาม URL. นี้ https://sway.com/s/qKKCCj8JBUghMyuB/embed ::การงานอาชีพฯ ชั้น ม.2
 
โดย: ชินกรณ์ หงษ์สนิท (ครู) 
การงานอาชีพฯ
  √ หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ⇒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ::การงานอาชีพฯ ชั้น ม.4
 
โดย: นายสุรศักด์ บุญร่วม (ครู) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ลูกเสือโดดหอสูง 34 ฟุต ปี 59 ::กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.1-3
 
โดย: ปิยวุฒิ พรมภักดี (ครู) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  เยี่ยมสนามบินโรงเรียนสันติพัฒนฯ ::กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.4
 
โดย: ปิยวุฒิ พรมภักดี (ครู) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  สอนทำเครื่องบิน ครูปูลม การ bind วิทยุ storm กับ รีซีฟส้ม ::กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.4-6
 
โดย: ปิยวุฒิ พรมภักดี (ครู) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  สอนบิน stealth F117 ฟิวเจอร์บอร์ด Flying ::กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.4-6
 
โดย: ปิยวุฒิ พรมภักดี (ครู) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ทดสอบสมรรถนะ KSM3 การบินในกระแสลมรุนแรง ::กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.4-6
 
โดย: ปิยวุฒิ พรมภักดี (ครู) 


ผู้ใช้งานวันนี้ 7 คน :: รวมผู้ชมเว็บทั้งหมด 7 คน บริหารจัดการระบบฯ :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ