คลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิทัล About Us เข้าสู่ระบบ  

  ระดับชั้น   รายวิชา
 
รายการที่ค้นหา "ระดับชั้น รายวิชา "
วิทยาศาสตร์
  ไม้ไผ่มีชีวิตขอนแก่นวิทย์2เรื่องสภาพสมดุล ::วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.5
 
โดย: นายกฤตพล อินทร์เสนลา (ครู) 
สังคมศึกษาฯ
  เรื่องยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ::สังคมศึกษาฯ ชั้น ม.4-6
 
โดย: นายอภิชาติ ดอนพระหม (ครู) 
สังคมศึกษาฯ
  ธรณีภาค ::สังคมศึกษาฯ ชั้น ม.4-6
 
โดย: นายวรเชษฐ์ ไชยสงค์ (ครู) 
การงานอาชีพฯ
  การใช้โปรแกรม Free ware ทำงานศิลปะ ::การงานอาชีพฯ ชั้น ม.1
 
โดย: นายวีระยุทธ โพธิ์ศรี (ครู) 
การงานอาชีพฯ
  งานกราฟฟิก ::การงานอาชีพฯ ชั้น ม.4
 
โดย: สุธารัตน์ ขันภักดี (พนักงานราชการ) 
การงานอาชีพฯ
  การอบรมใช้ Movie Maker ::การงานอาชีพฯ ชั้น ม.4
 
โดย: ชาคริต อ่อนเบ้า (ครูอัตราจ้าง) 
การงานอาชีพฯ
  กิจกรรม to be number one ::การงานอาชีพฯ ชั้น ม.5
 
โดย: นายพจน์ ชมภูวิเศษ (ครู คศ.1) 
การงานอาชีพฯ
  การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ในการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น ::การงานอาชีพฯ ชั้น ม.5
 
โดย: กิตติยาภรณ์ พินโย (ครูผู้ช่วย) 


ผู้ใช้งานวันนี้ 1 คน :: รวมผู้ชมเว็บทั้งหมด 1 คน บริหารจัดการระบบฯ :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ