คลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิทัล About Us เข้าสู่ระบบ  

Asap SCIENCE  
        รวมสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์
สนุกๆ ดูง่าย ในเวลาไม่กี่นาที เล่าเรื่องแบบ
มีสไตล์ ด้วยการวาดรูปจากปากกาไวท์บอร์ด
โดย Mitchell Moffit และ Gregory Brown
เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
Crash Course  
            แหล่งรวมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการเมือง
ประกอบภาพแอนิเมชัน เพื่อช่วยให้เข้าใจ
ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ มัธยม
ศึกษาตอนปลาย
Crash Course Kid  
           ซีรีย์วิทยาศาสตร์ ป.5 เป็นซีรีย์แรก
ความยาวเนื้อหา 3 นาที ดูแล้วย่อยง่าย
แบ่งเป็น 3 ช่วงหลัก คือ Big Question,
Investigation และ Conclusion เหมาะ
สำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษา
iTunes U  
           หลากหลาย ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณคดี ปรัชญา
สังคม ฯลฯ ในรูปแบบหนังสือ ไฟล์ PDF
ไฟล์เสียง วิดีโอ ภาพ ลิงก์ และแอพลิเคชัน
เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัย
และบุคคลทั่วไป
KhanAcademy  
           หลายวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เศรษฐ
ศาสตร์ มีตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงยาก
แบ่งตามระดับความรู้ของผู้เรียน และมีแบบ
ฝึกหัด ทบทวนความเข้าใจ ช่วยให้พัฒนา
องค์ความรู้ ได้อย่างมีขั้นตอน เหมาะสำหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
KhanAcedemy Thai  
          พากย์เสียงเนื้อหาเป็นภาษาไทยใน
วิดีโอหมวด คณิตศาสตร์ เรื่องพีชคณิต
เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
E-Library ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์  
        ห้องสมุดดิจิทัลของ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์
แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) และโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนกว่า 240 โครงงาน สามารถโหลด
อ่านได้ใน รูปแบบ PDF เหมาะสำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องสมุด สพฐ.  
         เว็บไซต์ของห้องสมุดสำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. หล่งความรู้ที่รวบ
รวมหนังสือหายากมาให้อ่านแบบออนไลน์
และวารสารวิชาการ ที่สามารถโหลดอ่านใน
รูปแบบ PDF
SciShow  
           สาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบ
อัดแน่น ให้เลือกชมหลายรูปแบบ ทั้งข่าว
วิทยาศาสตร์ เกมโชว์ ทอล์กโชว์ การ ทดลอง
ครอบคลุมเนื้อหาในหมวดชีววิทยา ฟิสิกส์
เคมี ดาราศาสตร์ ที่จะสร้างความสงสัย และ
กระตุ้นการเรียนรู้ เหมาะสำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
TED Ed  
  ความรู้ด้านการศึกษาในรูปแบบแอนิเมชัน
ที่ทันสมัย เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย แบ่งออก
เป็นหมวด คือ ศิลปะ, ธุรกิจและเศรษฐกิจ, การออกแบบ, วิศวกรรมและเทคโนโลยี,
สุขภาพ, วรรณคดีและภาษา, คณิตศาสตร์,
ปรัชญาและศาสนา, จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, การศึกษาเชิงสังคม, การสอนและ
การศึกษา วิดีโอทุกตอนมีแบบฝึกหัดสำหรับ
ทบทวนความรู้ และลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ
การสืบค้น
Test Tube  
        วิดีโอที่มีเนื้อหาด้านสังคม การเมือง ศาสนา
และ ข่าวที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม
ในขณะ นั้น เช่น เชื้อไวรัสอีโบล่า อธิบายเนื้อ
หาที่ ค่อนข้าง หนัก ให้เข้าใจได้ง่ายในเวลา
3 นาที ช่วยสร้าง พื้นฐานความเข้าใจต่อสิ่ง
ที่เกิด ขึ้นบนโลกของเรา
true ปลูกปัญญา  
          คลังความรู้ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย ครบครันทั้งเนื้อหาใน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อสอบพร้อมเฉลย
ข่าวสารในแวดวงการศึกษาและวาไรตี้
เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ครู
และผู้สนใจ
VSauce  
          รวบรวมความรู้สนุกๆ ทั้งวิทยาศาสตร์
ทั่วไป อวกาศ โลก ฟิสิกส์ เทคโนโลยี ภาษา
วัฒนธรรม และศิลปะ โดย Michael Stevens
ด้วยความกล้าที่จะตั้งคำถามกระตุ้นความ
สงสัยของคนทั่วไป
Wit Cast  
          นำเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมาพูด
คุยวิเคราะห์แบบเจาะลึก เน้นความสนุกสนาน
ในบรรยากาศเป็นกันเอง ฟังแล้วได้สาระ
แบบอัดแน่น ในบรรยากาศสบายๆ เสมือน
มีเพื่อนมานั่งเล่าเรื่องสนุกๆ ให้ฟัง เหมาะ
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และบุคคลทั่วไป

ผู้ใช้งานวันนี้ 3 คน :: รวมผู้ชมเว็บทั้งหมด 3 คน บริหารจัดการระบบฯ :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ