คลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิทัล About Us เข้าสู่ระบบ  

          เรื่อง :: ผลของการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    เนื้อหา ::
Thinking for Grade 8 Student

Download File

โดย :: นางสาวปรียานันท์ อัครวงศ์ เมื่อวันที่ 16/06/2560
     


ผู้ใช้งานวันนี้ 7 คน :: รวมผู้ชมเว็บทั้งหมด 7 คน บริหารจัดการระบบฯ :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ