คลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิทัล About Us เข้าสู่ระบบ  

          เรื่อง :: รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (Self-Report) เพื่อรับรางวัล ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการยอดเยี่ยม
    เนื้อหา ::
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (Self-Report) เพื่อรับรางวัล
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการยอดเยี่ยม

Download File

โดย :: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ เมื่อวันที่ 04/06/2562
     


ผู้ใช้งานวันนี้ 1 คน :: รวมผู้ชมเว็บทั้งหมด 1 คน บริหารจัดการระบบฯ :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ