คลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิทัล About Us เข้าสู่ระบบ  

          เรื่อง :: การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25 (Professional Learning Community of The Secondary Education Service Area Office 25) “PLC-KKSec25 M
    เนื้อหา ::
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ของสำนั
กงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25 (Professional Learning Community of The Secondary Education Service
Area Office 25) “PLC-KKSec25 Model” สู่สถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ

Download File

โดย :: นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ เมื่อวันที่ 04/06/2562
     


ผู้ใช้งานวันนี้ 1 คน :: รวมผู้ชมเว็บทั้งหมด 1 คน บริหารจัดการระบบฯ :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ