<<<  วิสัยทัศน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานของความเป็นไทย   พันธกิจ  ๑. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต ๒๕ ให้เป็นองค์กรคุณภาพ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ๒. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สู่มาตรฐานสากล และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย  ๓. สร้างและพัฒนาเครือข่าย การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกภาคส่วน   วัฒนธรรมองค์กร  ยิ้ม ไหว้ ปราศัย เต็มใจบริการ ทำงานเป็นระบบ   ค่านิยม   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำมาตรฐาน สืบสานนโยบาย  >>>


ผู้อำนวยการ สพม. ๒๕

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์หน่วยงาน สพฐ.

FB สพม.๒๕ (ขอนแก่น)

FB กลุ่มนิเทศฯ สพม.๒๕


เวลา ปัจจุบัน

เว็บไซต์คณะกรรมการเขต

คุยกับ อ.ก.ค.ศ. สพม.๒๕


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์


เว็บไซต์เครือข่ายสังคมการ
เรียนรู้ โรงเรียนฝางวิทยายน
[ คลิกที่นี่ ]

เว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ
๑ ทุน[ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ขอนแก่น จำกัด 
[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

ศูนย์การศึกษาพระพุทธ
ศาสนาอาเซียน มหาวิท
ยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น[เข้าสู่เว็บไซต์]

ผลแข่งขันศิลปหัตถกรรม

<< ระดับชาติ 55
     [ผลการแข่งขัน]
<< ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     เหนือ 55[ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๖
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๖ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน ระดับ
     สพม.๒๕ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๗ [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับภาคตะวันออกเฉียง
     ปีการศึกษา ๒๕๕๗
     [ผลการแข่งขัน]
<< สรุปผลการแข่งขัน 
     ระดับชาติ ปีการศึกษา
     ๒๕๕๗ [ผลการแข่งขัน]

งานศิลปหัตถกรรม64


 

   

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุง
      ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
      ประจำปีงบประมาณ 2558 [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2  เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง
       อาคารเรียนแบบ 216ล และอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2558
       [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง
       ประกอบ (ปรับปรุงห้องปฏิบัติการในโรงเรียนมัธยมศึกษา) [คลิกดูรายละเอียด
 ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้
       กลุ่มสาระการงานอาชีพ [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 
      [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม 
      อาคารเรียน หลังคาหอประชุม [คลิกดูรายละเอียด]
 ประกาศโรงเรียนชุมแพพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย
      [คลิกดูรายละเอียด
 ประกาศโรงเรียนฝางวิทยายน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ
      ภาษาไทยและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [คลิกดูรายละเอียด
 ประกาศ โรงเรียนฝางวิทยายน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
      ประกอบ [คลิกดูรายละเอียด
 ประกาศ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
      ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิกดูรายละเอียด
 ประกาศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น
      ครูอัตราจ้าง (ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ)
     [คลิกดูรายละเอียด
 ประกาศโรงเรียนบ้านไผพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
     [คลิกดูรายละเอียด]

หมายเหตุ ผู้ที่มีความประสงค์จะเผยแพร่ผลงานด้วยตนเอง .ให้ดำเนินการดังนี้
              
               1) ต้องเป็นคุณครูในสังกัด สพม.25 ขอนแก่น 
               2) ต้องสมัครเป็นสมาชิก โดย <คลิกที่นี่> เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
               3) จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Login ให้คลิกที่เมนูสมัครสมาชิก
               4) จากนั้นจะเข้าสู่หน้า การใส่รายละเอียดของผู้สมัคร ใส่รายละเอียด พร้อมใส่รูป
                   ของผู้สมัครให้เรียบร้อย
               5) ทำตามขั้นตอนรายละเอียดในการสมัคร เสร็จแล้วให้เข้า Login ด้วย User&
                   Password ที่สมัครไว้ 
               6) เมื่อ Login ด้วย User&Password ของตนเองแล้ว จะเข้าสู่หน้า ของการเผย
                   แพร่ผลงาน ให้สมาชิก คลิกเลือกที่ เมนูบันทึกความรู้ จากนั้นจะเข้าสู่หน้า
                   ใส่รายละเอียดของผลงาน ดำเนินการใส่ให้ครบถ้วน แล้วดำเนินการคลิกที่ปุ่ม 
                   "ส่งผลงาน" ก็เป็นการเสร็จสิ้นการเผยแพร่ผลงาน ข้อมูลก็จะปรากฏที่หน้า
                   เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25         

 

รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๕

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2765
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้969
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2765
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12544
mod_vvisit_counterเดือนนี้3734
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว36892
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด839466

ปฏิทิน ปีปัจจุบัน

March 2015
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Download

 1. ดาวน์โหลดโครงสร้าง
  ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา
  2557  [คลิก]
 2. ดาวน์โหลดเอกสาร
  ประกอบ การประชุมชี้แจง
  การใช้ข้อสอบกลาง
   [คลิก]
 3. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
  การอบรมต่างๆ โรงเรียน
  กัลยาณวัตร [คลิก]
 4. Download โปรแกรม
  การจัดการเรียนการสอน
  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
  ทางวิทยาศาสตร์ระดับ
  ม.1- ม.3 Inspiring
  Science [คลิก]
 5. Download เอกสาร
  อบรมเครื่องมือวัดประเมิน
  ผล 12 ก.ย. 56โรงเรียน
  นครขอนแก่น
  [Item Gard.doc]
  [PPT การอบรม]
  [ปฏิทินการดำเนินงาน]
 6. Download โปรแกรม
  Students2551170856
  _New [คลิกดาวน์โหลด]
 7. Download คู่มือการ
  ส่งออกนักเรียน O-NET
  [คลิกดาวน์โหลด]
  >>download PPTการ
  อบรมปฏิบัติการตาม
  โครงการพัฒนาชุด
  เครื่องมือวัดและประเมิน
  ผล[คลิก download]
  >>download หน่วยการ
  เรียนรู้ Inspiring Science
  [Inspire1][Inspire2]
  [Inspire3]
  >>download แนวทางการ
  ดำเนินการ 29 ประการสู่
  ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
  [คลิก download]
  >>download เอกสารการ
  ประชุม17มิ.ย.56 โรงแรม
  วสุ มหาสารคาม
  [เอกสารคู่มือ]
  [ppt วิทยากร]
  >>download เอกสาร
  การคัดเลือกผู้ประกอบ
  วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อ
  รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
  ประจำปี 2556
  [download]
  >>downloadคู่มือการ
  เข้าใช้งานระบบ
  Conference เครือข่ายไร้
  พรมแดน
  [download]
  >>download โปรแกรม
  FTPและคู่มือการใช้
  [download]
  >>downloadแบบฟอร์ม
  จัดซื้อจัดจ้าง[download]
  >>download  แนวทาง
  ปฏิบัติและเอกสารในการ
  ขออนุญาตไปต่างประเทศ
  [download]
  >>รายงานผลการจัด
  กิจกรรมส่งเสริมจิต
  สาธารณะ ด้านความรับผิด
  ชอบต่อสังคมและสิ่งแวด
  ล้อม โรงเรียนในสังกัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การ
  ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
  ประจำปี 2555
  [Download]
  >>Download เอกสาร
  ID Plan [Download]
  >>เอกสารการอบรม
  Students2551 วันที่
  19 กันยายน 55 ณ หอ
  ประชุมโรงเรียนกัลยาณวัตร
  อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น
  [downloads]
  >> เอกสารการอบรม
  ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
  ครู ด้านเทคนิคการวัดและ
  ประเมินผล ระดับชั้นเรียน
  [downloads]
  >> เอกสารการประชุม
  ปฏิบัติการหลอมรวมข้อมูล
  ผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา
  2554 ณ หอประชุม
  โรงเรียนขามแก่นนคร
  อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่
  17 ส.ค 54 ดาวน์โหลด 
  [ppt1][ppt2][ระเบียบ]
  >> เอกสารการอบรมการ
  พัฒนาครูด้านการประเมิน
  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  และการสอนของครูระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ
  ที่ 2 อบรมเมื่อวันที่ 26ก.ค.
  54 ณ หอประชุมโรงเรียน
  ขามแก่นนคร อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น
  [คลิกดาวน์โหลดเอกสาร]
  >> เอกสารการอบรมการ
  พัฒนาครูด้านการประเมิน
  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  และการสอนของครูระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐานอบรม
  ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค. 54
  ณ หอประชุมโรงเรียน
  ขามแก่นนคร
  [คลิกดาวน์โหลดเอกสาร]