รร.จตุรมิตรวิทยาคาร รับโล่รางวัลชนะเลิศห้องสมุดขนาดกลาง จากรองนายกรัฐมนตรี


เมื่อ [2012-04-23 17:22:39]

          นายโสภณ  มาตราสงคราม  ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร  เปิดเผยว่า  ตามที่ สพฐ. ได้จัดให้มีการประกวดห้องสมุดโรงเรียน 3 ดี ประจำปี 2554  ที่ผ่านมา  ซึ่งห้องสมุดโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และตัวแทนระดับภาค  ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง นั้น บัดนี้ผลการประกวดได้สิ้นสุดแล้ว  ผลปรากฎว่าห้องสมุดโรงเรียนจตุรมิตวิทยาคาร  ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นห้องสมุดยอดเยี่ยมประจำปี  2554  และเข้ารับมอบโล่รางวัลจากนายกิตติรัตน์  ณ  ระนอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่  28   มีนาคม  2555  ที่ผ่านมา  ที่โรงแรมอะเดรียติก  พาเลช  กรุงเทพมหานคร  ในงาน "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554และประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวใหม่ห้องสมุด  จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี   

ที่มา: