สพม.23 นำ 3 องค์กรหลักของเขตพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับ สพม.25


เมื่อ [2012-05-08 17:09:48]

           เมื่อเวลา 10.30 น -13.00 น.  ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25   นายรังสรรค์  เถื่อนนาดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  พร้อมด้วย  ดร.ทวีศิลป์  สารแสน  นายจักราวุธ  สอนโกษา  รอง ผอ.สพม.25  นายนพรัตน์  จารย์โพธิ์  ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ให้การต้อนรับ  3  องค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23(สกลนคร)  นำโดยนางชนิศรา  ดวงบุบผา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ที่มาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ 3  องค์กรหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรของแต่ละหน่วยงานต่อไป  โดยทั้ง 3 องค์กรหลักต่างได้จัดตั้งวอร์รูมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  นับเป็นมิติหนึ่งของการบริหารจัดการภายใต้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน

ที่มา: