มทบ.23 เปิดศูนย์ฝึกค่ายย่อย นศท.โรงเรียนนาจานศึกษา


เมื่อ [2012-08-09 10:34:45]


             นายนิพล  เทศน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา  อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น  เปิดเผยว่า  เมื่อวันอังคารที่  7  สิงหาคม  2555  ที่ผ่านมา    หอประชุมโรงเรียนนาจานศึกษา  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  นายสาธิต  ทองศรี  นายอำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ศูนย์ฝึกค่ายย่อยโรงเรียนนาจานศึกษา  โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนต่าง ๆในเขตอำเภอชุมแพ  ภูผาม่าน และสีชมพู  ประกอบด้วย  นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนชุมแพศึกษา  โรงเรียนชุมแพวิทยายน  โรงเรียนชุมแพพิทยาคม  วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพบริหารธุรกิจ   โรงเรียนโนนหันวิทยายน   โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร  โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา  โรงเรียนซำยางวิทยายน  โรงเรียนภูผาม่าน   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด  โรงเรียนสีชมพูศึกษา   โรงเรียนขัวเรียงศึกษา  โรงเรียนเทศบาล1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  และโรงเรียนนาจานศึกษา  เข้าร่วมรับการฝึกในครั้งนี้  ดำเนินการฝึกโดยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ค่ายศรีพัชรินทร  มณฑลทหารบกที่ 23    ระหว่างวันที่   6 - 16  สิงหาคม  2555    โดยภายหลังพิธีเปิด  ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปี 2555  ด้วยที่มา: