พสกนิกรขอนแก่นร่วมลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ


เมื่อ [2012-08-14 17:28:06]

           เมื่อเวลา  09.00  น.  วันที่  12  สิงหาคม  2555  ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ได้นำเหล่าข้าราชการ  รัฐวิสหกิจ  ประชาชนชาวขอนแก่น  ร่วมลงนามถวายพระพร  และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป้นข้าราชการที่ดี  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ   ประจำปี  2555  โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษา เขต 25   นายรังสรรค์  เถื่อนนาดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  ได้นำคณะข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  และโรงเรียนในสังกัด  อาทิ  โรงเรียนกัลยาณวัตร  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  โรงเรียนขามแก่นนคร  ร่วมลงนามถวายพระพร    และแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มา: