สพม. 25 จัดอบรมโครงการนำร่องการใช้แท็บเล็ตจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


เมื่อ [2013-02-17 04:21:20]

         สพม.25 ได้จัดการอบรมโครงการนำร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการอบรมให้กับโรงเรียนนำร่องที่ได้รับการจัดสรร อุปกรณ์ห้องเรียน และแท็บเล็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัด สพม. 25 รุ่นที่ 1 ซึ่งมีโรเรียนที่ได้รับการจัดสรรครั้งนี้ จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และโรงเรียนแวงน้อยศึกษา การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง ICT Learning Center โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://picasaweb.google.com/110179769715621049359/125?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKSl6IDZhozRGg&feat=directlink

ที่มา:กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ สพม.25