สพม.25 บรรจุครู 12 อัตรา สละสิทธิ์ 3 ราย


เมื่อ [2013-05-01 14:17:53]

เช้าวันนี้ (1 พฤษภาคม 2556) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้มีการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ปี 2555 โดยเมื่อถึงกำหนดเวลารายงานตัว เวลา 08.30 - 09.00 น. ปรากฎว่ามีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 9 ราย และ สพม.25 ได้ให้ทุกคนรายงานตัวเลือกโรงเรียนเพื่อบรรจุแต่งตั้งพร้อมจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ จากนั้นนายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่ทุกคน พร้อมให้โอวาทในการทำงานราชการ นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมแสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายมาโนช ฝั้นฉิม ผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางอารุณี สินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.25
 
                   สำหรับวิชาเอกที่มีผู้สละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ังครั้งนี้ นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผอ.สพม.25 กล่าวว่า มีด้วยกัน 2 วิชาเอก คือ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วิชาเอกศิลปะ 2 อัตรา ซึ่ง สพม.25 จะได้นำเสนอที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพม.25 เพื่อขออนุมัติเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไปมาบรรจุแทน ผอ.สพม.25 กล่าวในที่สุด
 
ดูรายละเอียดและภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/Spm25Khonkaen?ref=hl#!/media/set/?set=a.247843075353507.1073741860.159300084207807&type=3
ที่มา: