OBEC AWARDS


เมื่อ [2013-06-13 22:27:34]

                นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ให้แก่นางรุ่งนภา อารยะธรรมโสภณ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา เจ้าของรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายสมใจ วิเศษทักษิณ   ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร เจ้าของรางวัลเหรียญเงินผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ และนางปราณี ถิ่นเวียงทอง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ โดยมีนายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมแสดงความยินดีด้วย เมื่อเร็ว ๆ นี้

ดูภาพ  https://www.facebook.com/Spm25Khonkaen?ref=hl#!/media/set/?set=a.263721240432357.1073741887.159300084207807&type=1

ที่มา: