สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่นจัดเวิร์คช็อปเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต


เมื่อ [2013-08-22 14:54:20]

         เช้าวันนี้ (22 ส.ค.56) ที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น นำโดยนายวรี สุโพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูในสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น ประกอบด้วย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม โรงเรียนน้ำพองศึกษา โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล โรงเรียนดงบังวิทยายน โรงเรียนดงมันพิทยาคม โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม และโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม จำนวน 200 คน ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ปีการศึกษา 2556 ขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาวิธีการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (O-Net) ให้สูงขึ้นใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อเทียบกับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) โดยพิธีเปิดการอบรมวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรม

ประภาส  วินิจสิริ ประชาสัมพันธ์ สพม.25/ข่าว
ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.289326097871871.1073741946.159300084207807&type=3&uploaded=9#!/media/set/?set=a.289326097871871.1073741946.159300084207807&type=3

ที่มา: