เวียงวงกตวิทยาคมจัดงานต้อนรับ ผอ.รร.คนใหม่


เมื่อ [2013-12-23 08:31:00]

เมื่อวันที่  18 ธันวาคม  2556  ที่ผ่านมา  ที่หอประชุมโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม  อ.เวียงเก่า  จ.ขอนแก่น  โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม  ร่วมกับคณะครู  นักเรียน  ได้จัดให้มีพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ (นายนิคม  จำปานิล)  พร้อมกับจัดให้มีการเลี้ยงส่งนางรัจนียา  แพไธสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม  ในโอกาสเดินทางรับตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา  อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น  โดยมีผู้มาร่วมแสดงความยินดีด้วยมากมาย  อาทิ  นายอำเภอเวียงเก่า     ดร.ศิริชัย  วงศ์พุฒ  รอง ผอ.สพม.25  นายโสภณ  มาตราสงคราม  ผอ.รร.ภูเวียงวิทยาคม  นายวีระพงษ์  ไชยรา  ผอ.รร.หนองเรือวิทยา  นายธำรง  ชื่นนิรันดร์  ผอ.รร.ชุมแพศึกษา  และผู้บริหารโรงเรียนใกล้เคียงอีกมากมาย

 

ดูรายละเอียด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.332147390256408.1073742060.159300084207807&type=3

ที่มา: