ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม


เมื่อ [2014-01-15 13:37:38]

นายรังสรรค์  เถื่อนนาดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์  หอมพิกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  ตรวจราชการเยี่ยมโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  เพื่อให้ขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนในสังกัด  ตลอดจนเพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาตามสภาพที่แท้จริงของทางโรงเรียนเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพต่อไป  โดยมีนายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมและคณะให้การต้อนรับ   พร้อมนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  ยังได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีวันลา  ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีวันลาของโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม  และมอบของขวัญแก่ผู้ที่เกิดในเดือนมกราคมอีกด้วย

ประภาส  วินิจสิริ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ / ข่าว
ดูรายละเอียด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.341270666010747.1073742095.159300084207807&type=1

ที่มา: