| กลับหน้าหลัก | สพม.25 ร่วมกับชมรมกอล์ฟ สพม.25 ประชุมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
วันที่ 4 มกราคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานในการประชุม ปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และชมรมกอล์ฟสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการครู นักเรียนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และศาลาที่พักผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ