| กลับหน้าหลัก | สพม.25 จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการ 5 ส
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมใจกันทำกิจกรรม จิตอาสาโครงการ 5 ส โดยการเก็บเศษโลหะ ตะปู ขยะ บริเวณถนนหน้าอาคารหลังใหม่ ทำความสะอาดภายใน ภายนอกอาคารและบริเวณสระน้ำหลังหอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ