| กลับหน้าหลัก | สพม.25 อบรมการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล
วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานเปิดการอบรม “การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล” พร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งมีครูเข้าอบรมจำนวน 297 คน จากโรงเรียนในสหวิทยาเขตน้ำพอง - กระนวน จำนวน 6 โรงเรียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ