| กลับหน้าหลัก | สพม.25 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมรอง ผอ.สพม.25 และบุคลากรในสำนักงานร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ได้อ่านสาร รมต.ศธ. เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 พร้อมแสดงสัญลักษณ์ ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ