| กลับหน้าหลัก | สพม.25 รับมอบนโยบายจังหวัดด้านป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.25 โดยมีดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 และผู้บริหารในสังกัดรับมอบนโยบายในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนครขอนแก่น
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ