| กลับหน้าหลัก | ผอ.สพม.25 ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน ณ ห้องกัลยาณวัตร ในโอกาสที่จะมาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำนวน 48 ชั่วโมง
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ