| กลับหน้าหลัก | ผอ.สพม.25 ร่วม Focus Group Discussion
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วม Focus Group Discussion นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ยุคการศึกษา 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี ผอ.ร.ร.ขอนแก่นวิทยาลัยเป็นผู้วิจัย พร้อมให้สัมภาษณ์ในรายการ “สดใส วัยเยาว์” ของช่อง NBT ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ