| กลับหน้าหลัก | นายกสมาคม สพมท. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นายกสมาคม สพมท. พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม สพมท. ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้ จังหวัดตราด
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ