| กลับหน้าหลัก | ผอ.สพม.25 ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ