| กลับหน้าหลัก | สพม.25 ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์กรอบทิศทางการจัดการศึกษา
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์กรอบทิศทางการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการต่อยอดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยนวัตกรรม SIAO MODEL ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ