| กลับหน้าหลัก | ผอ.สพม.25 เปิดการนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เปิดการนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ