| กลับหน้าหลัก | ผอ.สพม.25 เปิดประชุมการนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา
วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนิเทศสัญจร การนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ