| กลับหน้าหลัก | สพม.25 ประชุมร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
วันที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังข้อมูล ข่าวสารราชการจาก สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ