| กลับหน้าหลัก | การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 2/2563 พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยมีประเด็นแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 1) ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ในสังกัด สพม.25 2) รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 3) เรื่องเสนอเพื่อทราบ 4) การดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ศฉก. COVID-19 สพม.25)
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ