| กลับหน้าหลัก | สพม.25 จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.ร.ร.ใหม่
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา ซึ่งนายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล นายศักดา จำปาหอม และ ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง รองผอ.สพม.25 พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดร่วมเป็นพยาน ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ