| กลับหน้าหลัก | สพม.25 ร่วมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารองค์กรกับ สพป.ขอนแก่น 1-5
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นำคณะผู้บริหารร่วมโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในจังหวัดขอนแก่น สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2563 ในโอกาสนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ได้ร่วมเสวนาวิชาการ “ทิศทางการจัดการศึกษาท่ามกลางสถานการณ์ COVID – 19 ร่วมกับ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1-5 ณ ห้องประชุมออนซอน โรงแรมอมันตรา จังหวัดหนองคาย
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ